SHKM Hodonín
Vyhodnocení ankety po schůzce vedení klubu s rodiči
Vyhodnocení ankety po schůzce vedení klubu s rodiči
Info
27.5.2020

V polovině února letošního roku proběhla na popud VV SHKM Hodonín schůzka vedení klubu, trenérů, rodičů a zástupce hokejového svazu. „Hlavním důvodem, proč jsme iniciovali toto setkání, bylo bližší představení a seznámení s projektem Koncept 2023,“ řekl po schůzce předseda SHKM Karel Lidák.

autor:
Jan Hochman
Sdílejte článek
 

„Ihned po ukončení debaty s rodiči se sešel VV SHKM Hodonín a jedním z prvních výstupů bylo, že klub vypracuje anketu, která bude poskytnuta interně pouze rodičům, případně samotným hráčům. Z výsledků této ankety budeme sledovat pocity, nápady, připomínky a snad i věcnou kritiku toho, co se rodičům a hráčům líbí, nebo naopak nelíbí v činnosti klubu,“ prozradil šéf klubu.

Anketa byla z důvodu co největší objektivnosti a relevance neveřejná, mezi rodiče byla rozeslána vedoucími jednotlivých mužstev. Celkem se do ankety zapojily přes tři desítky rodičů, kterým bychom rádi touto poděkovali za účast a jejich názory a připomínky.

Vyhodnocení ankety

1) Byl/a jste spokojen/a s programem schůzky?
• Všichni respondenti projevili spokojenost s náplní schůzky.

2) Byl/a jste spokojen/a s odpověďmi na Vaše dotazy, jestliže jste měl/a?
• Jen dva respondenti vyjádřili nespokojenost, bohužel svou odpověď více nerozvedli.

3) Byla pro Vás schůzka přínosná?
• Pro drtivou část odpovídajících byla schůzka přínosem.

4) Přivítal/a byste častější setkání s VV?
• Opět drtivá část uvítá větší četnost schůzek (jeden z návrhů byl minimálně 3x za sezonu). VV plánuje schůzky tohoto typu dvakrát v sezoně, poprvé na konci srpna a podruhé v lednu.

5) Probíhala schůzka v dobrém prostředí?
• Nikdo z odpovídajících neměl připomínky k prostředí, ve kterém schůzka probíhala.

6) Líbila se Vám atmosféra schůzky?
• Drtivá většina byla spokojená, jediným „rušivým“ bodem byl systém vydávání klíčů od kabin.

7) Chyběl Vám někdo na zodpovězení Vašich případných dotazů?
• Byl postrádán jen zástupce školy, bohužel, paní ředitelka ZŠ se musela neodkladně omluvit, což zaznělo hned na začátku schůzky. Příště se určitě a ráda zúčastní.

8) Byl pro Vás čas schůzky vyhovující?
• Časy pro obě skupiny byly vyhovující až na jednoho respondenta.

9) Myslíte, že „suchá“ příprava před nebo po tréninku je dostatečná?
• V odpovědích na tuto otázku panoval poměr odpovědí cca 50/50, ale byly doplněny různými připomínkami, kterými se VV ve spolupráci s trenéry intenzivně zabývá, a měly by vést ke zkvalitnění tréninkových jednotek.

10) Zúčastňuje se jí Vaše dítě? Jestliže ne, z jakého důvodu?
• I v tomto bodě byl poměr zhruba 50/50 – velmi široké názorové spektrum. Podnětné názory řeší VV s trenéry a některé, o kterých jsme přesvědčeni, že posunou hráče dál, budou přeneseny do praxe.

11) Vaše další připomínky?
• Chystá se kolekce klubového oblečení.
• Více hodin sportovního vyžití mimo led v rámci tělesné výchovy na škole.
• Zařadit v letní přípravě atletiku a v zimě gymnastiku aspoň 1x týdně.
• Protažení i po zápasech, ne jen v rámci tréninků.
• Cestování na zápasy autobusy, ne auty.
• Ke všem tématům se budeme vracet na dalších setkáních, dokud nebudou uspokojivě vyřešena.
• Těm, kteří nám dali zpětnou vazbu formou dotazníků velmi děkujeme a zároveň se omlouváme za déle trvající vyhodnocení, příště to bude určitě lepší.

„Koncept 2023“

1) pokračovat v nastolených moderních trendech a dále zkvalitňovat tréninkové procesy v klubu jako jsou individuály, rybník, hokejová škola bruslení, všeobecná pohybová průprava, výživové poradenství, vysílání trenérů na stáže a jejich další vzdělávání

2) přihlásit a účastnit se soutěží v žákovské lize po třídách, tak, jak bylo v minulosti samozřejmostí, už na následující sezonu 2020-21

3) přihlášení a účast dorostu - 1. liga v sezoně 2020-21

4) stabilizace kádru juniorů s cílem postupu do REDSTONE extraligy v následujících dvou sezonách, tak, aby se Hodonín opět zařadil v této kategorii tam, kam historicky patří

5) zajistit kvalitní podhoubí pro dospělý hokej jak pro A-mužstvo mužstvo SHKM Hodonín, tak SHK Hodonín, aby v Hodoníně hráli převážně kvalitní domácí hráči doplnění hráči odjinud

6) do roku 2023 mít v klubu 4 páteřní profesionální trenéry, které bude doplňovat spousta kvalifikovaných trenérů a trenérek, bez kterých není možné zvládat stále vyšší nároky na současný sportovní vývoj dětí


další články
Michal Kuba: Začali jsme zostra a postupně jsme přidávali
Info
2.7.2020

První část letní přípravy končila minulý týden také hráčům A-mužstva. Trenér Michal Kuba je s jejím průběhem spokojen. „...
První informace k mládežnickým soutěžím
Info
1.7.2020

Přinášíme první informace ke složení jednotlivých mládežnických soutěží, kterých se budou v sezoně 2020-21 účastnit mužs...