SHKM Baník Hodonín
V pátek 9. prosince končí vydávání grantových poukázek pro rok 2023
V pátek 9. prosince končí vydávání grantových poukázek pro rok 2023
Info
7.12.2022

Vážení rodiče, i pro rok 2023, stejně jako v letech minulých, přistoupilo Město Hodonín k poskytování grantů (dotací) z dotačního programu na podporu sportu dětí a mládeže jednotlivým sportovním organizacím tzv. poukázkovým systémem.

autor:
Jan Hochman
Sdílejte článek
 

Informace pro rodiče sportujících dětí k výdeji poukázek sportovního fondu pro rok 2023

Vážení rodiče,
Město Hodonín i pro rok 2023, stejně jako v letech minulých, přistoupilo k poskytování dotací z dotačního programu na podporu sportu dětí a mládeže jednotlivým sportovním organizacím tzv. poukázkovým systémem.

Princip spočívá v tom, že Město Hodonín vystaví pro děti a mládež tzv. grantové poukázky. Stejně jako v roce loňském, budou poukázky vydávány pouze pro děti nad 8 let, přesněji pro děti narozené od 1.1.2004 do 31.12.2014. U mladších dětí dojde k poskytnutí prostředků pouze na základě předložení jejich seznamu sportovní organizací. Poukázky si budete moci Vy, rodiče dětí, případně děti starší 15 let, vyzvednout buď osobně v období od 01.11.2022 do 10.12.2022 na městském úřadu, (Národní třída 25) odboru ekonomiky a financí a to:

Pondělí od 08:00 do 17:00 hod.
Úterý od 08:00 do 15:00 hod.
Středa od 08:00 do 17:00 hod.
Čtvrtek od 08:00 do 15:00 hod.
Pátek od 08:00 do 13:00 hod.

Dovolujeme si Vás upozornit na povinnost nahlásit při vyzvedávání poukázky název organizace(í), do které(ých) poukázku(y) odevzdáte. U organizací provozujících více sportů je nutné nahlásit také druh sportu. Bez uvedení těchto údajů nelze poukázku vydat.


O grantovou poukázku na rok 2023 můžete požádat od 01.11.2022 do 10.12.2022 také těmito způsoby:
• Zasláním e-mailu na adresu: poukazky@muhodonin.cz
• Telefonicky na tel. číslech 518 316 117, 518 316 381
• Poštou na adresu: Městský úřad Hodonín, p. Rachunková Věra, Národní třída 25, 695 01 Hodonín

V rámci žádosti je nutné sdělit tyto údaje:
• Příjmení a jméno dítěte
• Datum narození dítěte
• Trvalé bydliště dítěte
• Navštěvovanou školu v Hodoníně případně Dětský domov či náhradní rodinnou péči (tyto údaje jsou potřebné, jen v případě, že dítě nemá trvalé bydliště v Hodoníně)
• Název sportovního klubu/ů včetně druhu sportu, kam bude poukázka/y odevzdána/y.


Na základě takto podané žádosti Vám následně grantovou poukázku zašleme na adresu trvalého pobytu dítěte.


Poté již tyto poukázky odevzdáte do sportovní organizace(í) , jejichž členem Vaše dítě či děti jsou, buď osobně, nebo poštou, případně naskenované emailem a to tak, aby tyto sportovní organizace mohly poukázky odevzdat zpět na odbor ekonomiky a financí nejpozději do 15.01.2023. Na základě počtu poukázek odevzdaných jednotlivými sportovními organizacemi dojde ke stanovení výše dotace určené pro tyto sportovní organizace.

Bližší informace, včetně kompletního znění Dotačního programu přidělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže na rok 2022, naleznete na www.hodonin.eu v části „Dotace města“ – „Dotace 2023“ – „Dotační programy rok 2023“. S případnými dotazy se můžete obrátit na odbor Ekonomiky a financí, Národní třída 25, kancelář č. 132, p. Věra Rachunková, tel. 518 316 117, případně na e-mail: rachunkova.vera@muhodonin.cz.

Za Vaši dlouhodobou spolupráci při rozdělování dotací na podporu sportu dětí a mládeže Vám děkujeme.


Ing. Marián Maňák
odbor ekonomiky a financí

další články
Výrazně oslabený Baník nestačil na Techniku Brno, která potvrdila roli favorita a odváží si tři body
Info
4.2.2023

B-tým zeleno-černých nastupoval do 21. kola Krajské ligy můžu proti brněnské Technice pouze s deseti hráči do pole. Drti...