SHKM Hodonín
Systém soutěže a technické normy Ligy juniorů
Systém soutěže a technické normy Ligy juniorů
Info
31.7.2020

Výkonný výbor ČSLH schválil hlasováním per rollam dne 30. 7. 2020 předpisy týkající se soutěží ČSLH pro nadcházející sezónu 2020-21. Systém soutěže počítá s odehráním sezóny dle původního plánu, nelze však vyloučit, že může dojít ke změně v systému soutěže, posunům termínů či dalším změnám, vše v závislosti na vývoj situace ohledně výskytu onemocnění COVID-19 v klubech.

autor:
Jan Hochman
Sdílejte článek
 

Liga juniorů 2020-21

Počet účastníků: 66
Počet utkání: 31 - 41
Začátky utkání: neděle/sobota, státní svátky: 09:00 - 18:00, všední dny: 16:30 - 19:00

Systém soutěže

1. část:
- 66 družstev rozděleno územně do 10 skupin; 6 družstev ve skupině „A“, 7 družstev ve skupině „B“, 7 družstev ve skupině „C“, 6 družstev ve skupině „D“, 6 družstev ve skupině „E“, 7 družstev ve skupině „F“, 6 družstev ve skupině „G“, 7 družstev ve skupině „H“, 7 družstev ve skupině „I“ a 7 družstev ve skupině „J“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým, dále se družstva ze skupiny „A“ utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „B“, družstva ze skupiny „C“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „D“, družstva ze skupiny „E“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „F“, družstva ze skupiny „G“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „H“ a družstva ze skupiny „I“ se utkají jednokolově s družstvy ze skupiny „J“ (22-25 utkání).

2. část:
a) - Nadstavbová:
- skupiny „K“, „L“, „M“ a „N“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 2. místě rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 5 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají tříkolově každý s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

b) - O umístění:
- skupina „O“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „A“ na horším nežli 2. místě se utkají tříkolově každý s každým (9 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „P“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „B“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „Q“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „C“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „R“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „D“ na horším nežli 2. místě se utkají tříkolově každý s každým (9 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „S“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „E“ na horším nežli 2. místě se utkají tříkolově každý s každým (9 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „T“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „F“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „U“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „G“ na horším nežli 2. místě se utkají tříkolově každý s každým (9 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „V“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „H“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „W“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „I“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.
- skupina „X“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „J“ na horším nežli 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (8 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky z 1. části soutěže.

3. část:
- družstva umístěná po části 2a) - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 1. místě sehrají dvě kola playoff s tím, že obě kola playoff se hrají na 2 utkání (2-4 utkání). Pro sestavení dvojic pro první kolo playoff platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „K“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „L“ na 1. místě, a družstvo umístěné po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „M“ na 1. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „Nadstavbová“ ve skupině „N“ na 1. místě. V obou kolech playoff platí, že postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ, přičemž první utkání se hraje u hůře umístěného družstva po části 2a) - „Nadstavbová“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a - „Nadstavbová“ lépe. Vítěz této části soutěže postupuje do 3. části ELJ o účast v soutěži Extraliga juniorů pro sezónu 2021/2022.

Utkání 1. části, části 2a) - „Nadstavbová“ a části 2b) - „O umístění“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že se nehraje prodloužení, ale následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ bez použití písm. a) tohoto článku.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Technické normy

1. V utkání mohou nastupovat hráči věkové kategorie juniorů, tj. hráči ročníku narození 2001, 2002 a 2003. Hráčům věkové kategorie dorostu, tj. hráčům ročníku narození 2004 a 2005, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být klubem předkládán rozhodčím utkání.

2. Družstvo je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
b) minimálně 10, maximálně 18 hráčů do pole (výjimka z čl. 318 odst. 1. SDŘ)

3. V utkání mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.

4. V utkání může za družstvo klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů na střídavé hostování dle čl. 7 odst. 4. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy, a to:
-z ELJ hráči ročníku narození 2003,
-z ELD hráči ročníku narození 2004.

5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 116 ze dne 30. 7. 2020 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.

6. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

7. Domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.

8. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 40 bodu i. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení). Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2020-2021 se jedná o ročník narození 2003), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (výjimka z čl. 190 bodu ii. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).

9. Na účast reprezentačního družstva Polské republiky věkové kategorie U18 se použije obdobně vnitřní směrnice ČSLH č. 88 ze dne 8. 6. 2017. Utkání, u něhož je reprezentační družstvo Polské republiky věkové kategorie U18 uvedeno na prvním místě, se koná na hřišti soupeře (tj. na hřišti družstva klubu, které je u utkání uvedeno na druhém místě) s tím, že veškeré náklady spojené s pořádáním takového utkání (konkrétně pronájem hrací plochy, náklady na pořadatelskou službu, na zdravotní službu a odměny rozhodčím, odměny pomocným rozhodčím atd.) uhradí polský svaz ledního hokeje (PZHL) nebo jím určená třetí osoba.

10. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).

11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.

Rozpis zápasů SHKM Hodonín v základní části

1. kolo 18.09.2020 HODONÍN - Boskovice
2. kolo 20.09.2020 Kroměříž - HODONÍN
3. kolo 25.09.2020 HODONÍN - Prostějov
4. kolo 27.09.2020 HODONÍN - Nový Jičín
5. kolo 04.10.2020 Znojmo - HODONÍN
6. kolo 09.10.2020 HODONÍN - Třebíč
7. kolo 11.10.2020 Polsko U18 - HODONÍN
8. kolo 16.10.2020 Břeclav - HODONÍN
9. kolo 18.10.2020 HODONÍN - Rožnov pod R.
11. kolo 30.10.2020 Boskovice - HODONÍN
12. kolo 01.11.2020 Opava - HODONÍN
13. kolo 06.11.2020 HODONÍN - Kroměříž
14. kolo 08.11.2020 Prostějov - HODONÍN
15. kolo 15.11.2020 HODONÍN - Uh. Brod
16. kolo 20.11.2020 HODONÍN - Znojmo
17. kolo 22.11.2020 Třebíč - HODONÍN
18. kolo 27.11.2020 HODONÍN - Břeclav
19. kolo 29.11.2020 HODONÍN - Frýdek-Místek
21. kolo 11.12.2020 HODONÍN - Boskovice
22. kolo 13.12.2020 Orlová - HODONÍN
23. kolo 18.12.2020 Kroměříž - HODONÍN
24. kolo 20.12.2020 HODONÍN - Prostějov
25. kolo 08.01.2021 Znojmo - HODONÍN
26. kolo 10.01.2021 HODONÍN - Třebíč
27. kolo 15.01.2021 Břeclav - HODONÍN
další články
Česká unie sportu žádá návrat dětí na tréninky
Info
26.11.2020

V rámci postupného uvolňování protiepidemických opatření by se mohl vrátit organizovaný amatérský sport v pondělí 30. li...
Video: Malí brankáři trénují v pneuservisu
Info
25.11.2020

Netradiční místo pro trénink mladých hokejových brankářů se nachází v Šardicích na Hodonínsku. Podnikatel a táta malého ...
#TBT sezona 1990-91: Hokejisté Baníku po velké převaze rozdrtili Pardubice
Info
25.11.2020

Mistrovské utkání dvou nováčků letošního ročníku I. NHL přineslo hokej průměrné úrovně a výrazné vítězství hokejistů Ban...
Online Týden hokeje 23. – 29. listopadu 2020
Info
24.11.2020

Vzhledem k epidemické situaci, prodloužení nouzového stavu a nepředvídatelnosti dalšího vývoje byl zrušen Týden hokeje,...